330پیش ازمیلاد:اگر تاريخ طولاني ميهن را مرور كنيم مي بينيم كه زمان وقوع بيشتر رويدادهاي شوم، ماه ميلادي اوت (دهم مرداد تا نهم شهريور) بوده است كه سياهترين آنها تصرف ايران به دست اسكندر در اوت 330 پيش از ميلاد، امضاء قرارداد تقسيم ايران ميان انگلستان و روسيه در 31 اوت 1907، امضاي قرار داد وثوق الدوله با انگلستان معروف به قولنامه فروش ايران در 9 اوت 1919، ورود نيروهاي خارجي به ايران در 25 اوت 1941 و سپس اشغال نظامي آن به مدت چهار سال و بالاخره براندازي حكومت منتخب مردم در 19 اوت 1953 (28 مرداد 1332، روزي چون امروز). براندازي 28 مرداد ضربه بزرگي به دمكراسي در تاريخ 26 قرني آن نيز به حساب آمده است.

 

سرهنگ ممتاز مدافع خانه دكتر مصدق در جريان براندازي 28 مرداد


1357ش: 28امرداد 1357 (در آن سال مصادف با 19 اوت 1978)، در ساعات شب سينما ركس شهر آبادان آتش گرفت و بيش از نيمي از تماشاگران فيلم (طبق گزارشهاي روز بعد مطبوعات تهران 400 تا 600تن) كشته شدند. در لحظه وقوع حريق که "عمدي" تشخيص داده شد و بعدا يک توطئه معرفي گرديد، بيش از هفتصد تن در حال تماشاي فيلم سينمايي بودند. علت سنگين بودند تلفات، قفل بودن درهاي خروجي اعلام شده بود. هنوز جزئيات عمل و عامل يا عاملين اين حريق كه باعث تسريع در تغيير مقامهاي بالاي دولتي، تشديد انقلاب و تضعيف هرچه بيشتر نظام وقت و قطع اجراي طرحهاي تازه شاه براي حفظ نظام سلطنتي شد به درستي روشن و اعلام نشده است. يک هفته پس از اين حادثه که ايرانيان را سخت متاثر ساخته بود نخست وزير وقت تغيير کرد و ....

 

سالن سينما ركس پس از حريق مرگبار به اين صورت درآمد

 

2003م:پروفسور جان هيگام استاد تاريخ دانشگاههاي معروف جانزهاپكينز ، كاليفرنيا ، كلمبيا ، راتگرز و ميشيگان و مولف دهها كتاب و صدها رساله و مقاله هفدهم اوت 2003 در 82 سالگي در گذشت. مورخان وي را «جنراليست» يعني مسلط بر انواع تواريخ مي دانند ولي خودش نوشته است كه در تاريخ فرهنگها و مهاجرتها «مختصر اطلاعاتي!!» دارد. وي در طول 55 سال تدريس و تاليف تاريخ و سردبيري يك مجله در ارتباط با تاريخ و فرهنگ همواره تلاش كرده بود كه به تنش ميان تاريخنگاري آكادميك ( نگارش تاريخ با ذكر مآخذ و فوت نوت هاي فراوان و...) و تاريخنگاري «توده فهم» كه ناراتيو و عكس و مثال است و در آن به جالب بودن قضايا و رواني قلم توجه بيشتري مي شود پايان دهد و ميان دو دسته تاريخنگار سازش بر قرار سازد . براي اين منظور وي يك كتاب روش تاريخنگاري تاليف كرده كه با كتب مشابه بكلي فرق دارد و در آن تاكيد كرده است : از آنجا كه تدريس و تاليف تاريخ عامل روشنگري و تحكيم ميهندوستي و مردمدوستي است ، هرچه كه تاريخنگاران غير آكادميك زياد شوند رشد فكري و معلومات عمومي مردم بيشتر خواهد شد.

وي كه در دوران جنگ جهاني دوم مورخ ارتش آمريكا بود در كتاب « يگانگي و بيگانگي » خود به برخوردهاي فرهنگي در جامعه آمريكا كه يك جامعه مهاجري است اشاره كرده و راههاي سازش اين فرهنگها را نشان داده است.اين استاد در تاليف سال 1955 خود فرد و فرهنگش با هم مهاجرت مي كنند نوشته است كه هنوز ( در آن سال ) انگلوساكسونهاي متولد آمريكا مهاجران تازه ( غير آنگلوساکسون ) را به آساني تحمل نمي كنند.

او تاريخنگاري را يك حرفه جدا از حرفه هاي ديگر خوانده و نوشته است كه مورخ بايد شرايط قاضي و روزنامه نگار ـ هر دو را ـ حائز باشد كه موارد عمده آن بيطرفي ، صداقت ، بي اعتنايي به پول بيش از نياز و تطميع نشدن است.

 

Dr.John Higham

 

1332ش:امروز زادروز محمد عطريانفر مدير و سردبير پيشين روزنامه همشهري، رئيس سابق شوراي سردبيري روزنامه شرق و راه انداز روزنامه کارگزاران و سردبيرکل روزنامه «هم ميهن» است كه 28 امرداد 1332 در اصفهان پا به عرصه وجود گذارده است. وي كه فعاليتهاي انقلابي را از زمان دانشجويي در دوران نظام سابق آغاز كرده است يکي از فعالان بنام در انقلاب سال 1357 و وفاداران به آرمانهاي اين انقلاب بشمار مي رود. عطريانفر با اين كه از بهترين فارغ التحصيلان رشته مهندسي بود، پس از انقلاب وارد دنياي روزنامه نگاري شد كه از جواني به آن كشش و علاقه زايدالوصف داشت. وي با كار كردن در كيهان بعد از انقلاب (دوران مديريت خاتمي بر اين روزنامه)، نشريات ديگر و سازمان راديو تلويزيون مهارت ژورناليستيک لازم را به دست آورد. همين علاقه، كشش و مهارت بود كه روزنامه همشهري را در صدر روزنامه هاي ايران قرار داد. وي از آغاز سال 1372 تا تابستان 1383 سردبيركل و مدتي نيز مدير همشهري بود و از بامداد تا نيمه شب در آنجا كار كرد و همه علاقه و مهارت خود را بكار برد تا روزنامه اي را كه متعلق به شهرداري است به سطحي از تيراژ برساند كه در صدر همه قرار گيرد و از لحاظ مالي خودکفا باشد. او مشكل كار را مي دانست، مشكلي كه مردم ذاتا دوست ندارند روزنامه متعلق به دولت و يا يك سازمان عمومي را بخرند، مخصوصا كه ميانه مردم ـ صرف نظر از كدام كشور ـ به دليل ارتباط زياد، با شهرداري ها خوب نبوده است. ولي، عطريانفر موفق شد از اين سد عبور كند. او ستونها، عناوين و مطالب تازه اي را وارد «همشهري» كرد كه قبلا در مطبوعات ايران سابقه نداشت و براي انجام كار، از مهارت چندين روزنامه نگار قديمي (که بعد از انقلاب خانه نشين شده بودند) استفاده كرد. براي اين كه همشهري از نظر حرفه روزنامه نگاري نقص نداشته باشد، دو روزنامه نگار بسيار ماهر و قديمي را مامور بازبيني پس از چاپ و يافتن ايرادها با هدف اصلاح کار و جلوگيري از تکرار كرده بود. ايرادهاي وارده كه بعدا با پي نوشت به دبيران و خبرنگاران ابلاغ مي شد مطلقا نبايد تكرار مي شد و تكرار اشتباه قابل تحمل نبود. تلاش دفتر عطريانفر اين بود كه تحريريه روزنامه، اين دو روزنامه نگار را نشاسد. اين ابتكار، قبلا در ايران سابقه نداشت. از ابتكارهاي ديگر وي كه براي همشهري مخاطب فراوان به دست آورد؛ در آغاز كار، انتشار پاورقي در صفحه ششم بود، و دهها ابتكار ديگر. او بود كه طلسم طولاني را شكست و در امرداد 1372 اجازه داد كه در دو شماره (به مناسبت چهلمين سالگرد وقوع رويداد براندازي 28 امرداد) مطلب مربوط با عكس دكتر مصدق چاپ شود و از آن پس «مصدق نويسي» در مطبوعات ايران به صورت امري عادي درآمد. نيازمندي هاي همشهري که اينک (پس از عطريانفر) مانع پايين رفتن تيراژ اين روزنامه دولتي شده است يکي ديگر از ابتکارهاي عطريانفر است که به ضميمه همشهري (به صورت پري پرينت) توزيع مي شود. انديشه و طرح خريد يک چاپخانه براي همشهري نيز مربوط به زمان عطريانفر بوده که تحقق يافته است.

 

محمد عطريانفر


14م:اكتاويان (گايوس اکتاويوس تورينوسGaius Octavius Thurinus) امپراتور روم كه در سالهاي آخر حکومت خود ملقب به اوگوستوس شده بود و ارتش او در سال 36 پيش از ميلاد از ايران شكستي سخت خورده بود 19 اوت سال 14 ميلادي درگذشت. وي در جنگ اكتيوم در سال 30 پيش از ميلاد بر رقيب خود ماركوس آنتونيوس پيروز شده بود كه در پي اين پيروزي ماركوس و همسرش كلئوپاترا يكي پس از ديگري خودكشي كردند. اکتاويان با اين که تشنه قدرت مطلق بود تلاش مي کرد تا ظاهر جمهوريت را در روم حفظ کند و انتخابي باشد. او درسال 27 پيش از ميلاد و در روز گشايش دوره تازه سناي روم کنار گيري خودرا از اين سمت تسليم کرده بود که سنا در همان جلسه با دادن راي اعتماد اورا در سمت امپراتور تثبيت کرد. اکتاويان در سال 20 پيش از ميلاد به جاي جنگي ديگر با دولت وقت ايران وارد مذاکره شد تا پرچمها، نشانهاي نظامي و علائم ويژه اي را که روميها در سه جنگ پيش از آن ازدست داده بودند پس بگيرد که به اين هدف رسيد. اکتاويان 82 سال عمر کرد. اصطلاح جنگ الفاظ (The War of Words) از زمان اوست که مدتها با رقيب خود مارکوس آنتونيوس دعواي شفاهي داشت و هريک ديگري را متهم مي کرد و اين اتهامات شامل گذشته و افشاء اشتباهات دوران جواني هم شده بود.

 

Octavian

 

1812م:19 نوامبر سال1812 توپدار كانستيتوشن USS Constitution متعلق به دولت نوبنياد ايالات متحده آمريکا در نزديكي آبهاي كانادا كشتي نظامي انگليسي «گوري ير Guerriere» از نوع فري گيت را در هم كوبيد و از صحنه نبرد خارج ساخت. اين كشتي دوهزار و دويست تني 71 متري مجهز به 44 توپ و 450 ملوان ساخت نوامبر سال 1797 سپس به تنهايي جمعا به شش كشتي ديگر انگليسي آسيب رساند و دولت ايالات متحده را دلگرم به ساختن شش توپدار ديگر از اين نوع كرد.

كانستيتوشن همان ناوي است كه در مديترانه دزدان دريائي را شكست داد و پيمان دريايي با ليبي (ترابلس) در عرشه آن امضاء شد. اين كشتي در منطقه كارائيب كشتي هاي فرانسوي را هم كه مزاحم بازرگانان آمريكايي بودند متواري ساخته بود. بنابراين کانستيتوشن نخستين ناو جنگي ايالات متحده است که درخارج از آبهاي اين کشور وارد عمليات نظامي شده است.

با اين سوابق ميهني، مردم آمريكا در نيمه قرن نوزده مانع اوراق كردن آن شدند و اين كشتي تا به امروز باقي مانده، پايگاهش در ماساچوست است و همانند اواخر قرن 18 قادر به بحر پيمايي است. كانستيتوشن در سال 1997 با پيمودن يك مسافت رفت و برگشت هزار مايلي از بزرگترين پايگاه دريايي امريكا در نورفك ويرجينيا بازديد كرد. كانستيتوشن تنها كشتي جنگي قابل استفاده جهان است كه در قرن 18 ساخته شده و آن همه جنگ و گريز داشته است.

 

كشتي جنگي ساخت قرن 18 كه هنوز درياپيمايي مي كند

 

1961م:جومو کنياتا Jomo Kenyatta در اين روز از ماه اوت سال 1961 از زندان انگلستان آزاد شد. وي 9 سال از عمر خود را در زندان دولت لندن سپري كرده بود. كنياتا رهبري جنبش استقلال طلبان كنيائي معروف به «مائو ـ مائو» را بر عهده داشت كه بارها از سوي عوامل انگلستان سركوب شده بودند. دستگاههاي تبليغاتي انگلستان كه كنيا Kenya را در استعمار داشت به منظور خنثي كردن اعتراضهاي جهاني به سركوب خشونت آميز «مائو ـ مائو» ها، آنان را آدمخوار معرف مي كردند، به همان گونه كه بلژيكي ها مردم كنگو - مستعمره خود را آدمخوار نشان مي دادند، تا ساير ملل كه اطلاع درستي از آفريقا نداشتند قبول كنند كه آدمخواران وحشي هستند و سزاوار سركوب شدن. به علاوه، شايستكي استقلال و آزادي و مالکيت بر ثروت ملي خود را ندارند.

دولت انگلستان بعدا كنياتا را متمايل به كمونيسم اعلام كرد كه اين برگ هم برنده نبود و اوايل اوت 1961 كه هنوز كنياتا در زندان بود، ناسيوناليستهاي كنيا (Kenyans) او را به عنوان نخست وزير كنيا ـ پس از كسب استقلال ـ انتخاب و معرفي كردند و دولت انگلستان، ديگر راهي جز آزاد كردن او نداشت. کنياتا که درباره ميهن خود و مبارزات ضد استعماري سياهپوستان هشت کتاب تاليف کرده است در سال 1964 هنگامي که هنوز نخست وزير بود به رياست جمهوري کنيا انتخاب شد و اين سمت را تا 22 اوت 19 78 که فوت شد برعهده داشت. پدر "باراک اوباما" نامزد حزب دمکرات آمريکا در انتخابات نوامبر 2008 اين کشور يک کنيايي است.

 

Jomo Kenyatta

 

1099: صليبيون در جنگ اشكلون ( فلسطين ) بر نيروهاي اعزامي مصرپيروز شدند. اين پيروزي يک ماه پس از افتادن بيت المقدس

( اورشليم ) به دست صليبيون صورت گرفت. نيروهاي مصري براي بيرون راندن صليبيون وارد فلسطين شده بودند که در اشکلون شکست خوردند.

1959: ساختمان تازه آرامگاه فردوسي در خراسان گشايش يافت.

1959: پيمان نظامي بغداد به پيمان مركزي (سنتو) تغيير نام داد.

1981: دو جت اف - 14 آمريكايي در يک زد و خورد هوايي دو جت سوخوي - 22 نيروي هوايي ليبي را سرنگون كردند .با اين رويداد مقامات مربوط شوروي متوجه ضعف تكنولوژي هوايي خود شدند و دچار ياس گرديدند و ....

1991: کودتا بر ضد گورباچف كه با کارها و سياستهاي خود شوروي را در آستانه فروپاشي قرار داده بود وارد دومين روز خود شد ولي از همان نخستين روز پيدا بود که فاقد اصالت است و پس از چند روز هم پايان يافت و تنها نتيجه آن تسريع فروپاشي اتحاد شوروي بود. هنوز ماهيت اين رويداد - بمانند ساير تحولات دهه هاي 1980 و 1990 شوروي و پس از آن روسيه - از پرده ابهام خارج نشده است و درباره آن ترديدهاي بسيار وجود دارد.

2003: مهندس آلن لاتهام كه دستگاه گريز از مركز ويژه جدا سازي اجزا ء خون از قبيل گلبول قرمز ، گلبول سفيد ، پلاسما و... را اختراع كرد كه خدمت بزرگي به خلق بود در 95 سالگي در گذشت.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |

 

 

آشنایی با هنرمينياتور

 

 

واژه مينياتور که مخفف کلمه فرانسوي «ميني موم ناتورال» (Minimum Natural) و به معني طبيعت کوچک و ظريف است، در نيمه اول قرن بيستم و حدوداً از دوره قاجاريان همراه با اولين درس‌خوانده‌هاي ايراني در فرانسه، به ايران راه يافت و وارد زبان فارسي شد.
اصولاً به هر نوع پديده هنري ظريف - به هر شيوه‌يي که ساخته شده باشد - اطلاق مي‌شود تابلوهاي مينياتور اروپايي صددرصد با تابلوهاي کلاسيک آنها يکي است منتهي در ابعاد بسيار کوچک و با قلم بسيار ظريف و از جهت طرح و پردازش به هيچ عنوان قابل مقايسه با مينياتورهاي آسيايي نيست.

مينياتور در ايران براي شناسايي نوعي نقاشي که داراي سابقه و قدمتي بسيار طولاني است به کار مي‌رود.

اين هنر به اعتقاد بسياري از محققان در ايران تولد يافته، بعد به چين راه برده است. اين که مي‌نويسند کتاب ارژنگ ماني با نقشهايي از او مشهور شده بود بايد اين نقشها را اگر نه صددرصد مينياتور امروزي ولي بايد نوعي مينياتور بناميم، چرا که در شرح معجزات نقاشي ماني گفته شده است که او با دستي کاملاً آزاد و بدون هيچ گونه اتکاء با قلم مويي نازک بر روي يک پارچه خطي مي‌کشيد که با کشيدن يک نخ از پارچه آن خط محو مي‌شد.
اين گونه قلمزني و تسلط بر قلم نقاشي کاري است که از يک مينياتوريست استاد برمي‌آيد و مهاجرت مانويان از ايران و رفتن آنها به چين که سبب تاثيرپذيري دو فرهنگ کهن از يکديگر شده است يکي همين نقاشي مينياتور بوده که از ايران به چين رفت و در مقابل هنر تئاتر و بازيگري از چين به ايران آمد و در ايران داستان‌هاي مربوط به سياوش وارداويراف به صورتي که به تعزيه امروزي شبيه است در ايران رواج يافت. و اين کار را اولين بار مانويان با نمايش مرگ ماني به اجرا درآوردند.

 

آشنایی با هنرمينياتور

 

به هر حال هنر مينياتور که مجدداً از چين به ايران آمد مستقيماً توسط چيني‌ها نبوده بلکه خوانين مغول که هنرمندان چيني را در التزام داشتند به ايران آمدند و اين بار مينياتور با روش چيني در ايران جاباز کرد. چهره‌ها چيني بود، نقشها با نقوش رايج در چين بسيار شبيه بود.
مينياتور چيني اکثراً يک تصوير در ميان يک صفحه است و حواشي آن يا به همان رنگ کاغذ ديده مي‌شود و يا با رنگي ملايم تصوير را در بر گرفته است. در حالي که در مينياتورهاي ايراني، هيچ جاي صفحه نيست که قلم موي نقاشي بر آن نقشي نيافريده باشد، حتي اين نقش از متن در بسياري از اوقات تجاوز کرده و به حاشيه نيز راه پيدا کرده است. در نقاشي‌هاي مينياتور ايراني نوعي پرسپکتيو مشاهده مي‌شود و دوري و نزديکي را از روي محل نقش در صفحه مي‌توان حدس زد، در پائين صفحه نقاشي توجه به اشياء نزديک و افراد حاضر در صحنه دارد و تصوير هر چه بالاتر مي‌رود نقشها دورتر است، اما اين پرسپکتيو کاملاً دقيق و مطابق با قوانين آن نيست، در نقاشيهاي رضا عباسي که به روش چيني‌ها نزديک‌تر است چهره‌ها راکاملاً ايراني مي‌بينيم ولي نقاشان بعدي که در نحوه نقاشي نوآوري کردند و همان طور که گفته شد پرسپکتيو را تا اندازه‌يي رعايت نمودند چهره‌ها کاملاً مغولي و چيني است.
اولين بار در قرن بيستم مرحوم حسين بهزاد مجدداً به چهره‌هاي ايراني توجه کرد و قوانين پرسپکتيو را کاملاً رعايت نمود و مينياتور ايراني را که کار با قلم ريز است بر تابلوهاي بسيار بزرگ و در حقيقت هنر مينياتور ايران با حسين بهزاد به تکامل رسيد.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |

 

 

 

 

 

اوباما: نگران افشای اطلاعات حساس هستم

 

اوباما: نگران افشای اطلاعات حساس هستم

این روزها براثر افشای اسناد از افغانستان مربوط به سال‌هاي 2004 ميلادي تا 2009 مطالب زیادی نوشته شده است و من نگران افشای اطلاعات حساس از میدان نبرد هستم که می‌تواند افراد یا عملیات را به مخاطره بیاندازد.

ايلنا: رئیس‌جمهوري آمریکا درباره افشای اطلاعات حساس از میدان نبرد ابراز نگراني كرد.

باراک اوباما در سخناني پس از دیدار با سران دو حزب در کنگره گفت: «درباره ضرورت حرکت به سمت اصلاحات در زمینه انرژی گفت‌وگو کردیم. سنا در حال تلاش برای تصویب لایحه در زمینه پاسخ به نشت نفت بریتیش پترولیوم و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در زمینه انرژی غیرفسیلی است. این لایحه گام مهمی در مسیر درست است اما این نخستین گام است و اصلاحات بیشتری باید انجام شود. فاجعه در خلیج مکزیک به ما آموخت که سیاست فعلی انرژی ما مناسب نیست.»

وي ادامه داد كه هنگامی که وابستگی ما به نفت خارج بیشتر شود نمی‌توانیم از عهده آن برآییم. ما نمی‌توانیم نظاره‌گر تلاش چین براي ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه انرژی غیرفسیلی در آینده باشیم بلکه باید منابع انرژی تجدیدپذیر را توسعه دهیم و فرصت‌های شغلی در این زمینه ایجاد کنیم.

اوباما گفت: «همچنین از سران کنگره خواستم تا بودجه لازم برای حمایت از تلاش‌های ما در افغانستان و پاکستان را تصویب کنند. این روزها براثر افشای اسناد از افغانستان مربوط به سال‌هاي 2004 ميلادي تا 2009 مطالب زیادی نوشته شده است و من نگران افشای اطلاعات حساس از میدان نبرد هستم که می‌تواند افراد یا عملیات را به مخاطره بیاندازد. حقیقت این است که این اسناد هیچ یک موضوعاتی را که قبلا به اطلاع همه رساندیم، افشا نمی‌کند.»

رئيس‌جمهوري آمريكا افزود: «در حقیقت این اسناد اشاره به همان چالش‌هایی دارد که منجر شد تا من در پاییز گذشته تجدید نظر بر سیاست ما داشته باشم. اجازه بدهید حرف‌هایی را بگویم که بارها گفته‌ام. ما برای هفت سال در اجرای راهبرد مناسب برای چالش موجود در منطقه ناکام بودیم. منطقه‌ای که در آن حملات 11 سپتامبر و دیگر حملات به آمریکا و دوستان و متحدان ما طرح‌ریزی شد.»

وي ادامه داد كه به همین جهت ما تعهدات خود را در این منطقه افزایش دادیم و بر مسئولیت‌پذیری بیشتر شرکای ما در افغانستان و پاکستان تاکید کردیم و راهبرد جدیدی را ایجاد کردیم که می‌تواند کارساز باشد و گروهی شامل بهترین ژنرال ما را انتخاب کردیم تا این طرح را اجرا کنند. اکنون می‌بینیم که این راهبرد است و همانطور که به سران دو حزب گفتم من امیدوارم که کنگره به سنا بپیوندد و به اتفاق آرا به این بودجه رای دهد تا اطمینان یابیم که نیروهای ما منابع مورد نیاز را در اختیار دارند و بتوانند هر کار لازم را برای امنیت ملی ما انجام دهند.»

وزارت دفاع آمریکا روز گذشته اعلام كرد كه صدمات احتمالی فاش شدن ده‌ها هزار سند محرمانه مربوط به جنگ در افغانستان را بررسی می‌كند.

سرهنگ «دیو لاپان»، سخنگوی پنتاگون گفت كه طی چند روز یا چند هفته آینده اثرات احتمالی انتشار این اسناد بر امنیت سربازان آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در افغانستان برآورد خواهد شد.

وی فاش شدن این اسناد را «اقدامی مجرمانه» دانست.

دفتر «حامد کرزی»، رئیس‌جمهوري افغانستان نیز از انتشار این مدارک ابراز شگفتي کرده اما گفته است كه موضع همیشگی کابل مبني بر اين‌که برای پیروزی در جنگ با تروریسم باید به جای جنگ در روستاهای افغانستان منابع ایدئولوژیک و مالی شبه‌نظاميان را قطع کرد، را تائيد مي‌كند.

پايگاه اينترنتي «ویکی لیکس» 90 هزار سند نظامی سری را به روزنامه‌های «نیویورک تایمز» آمریکا، «گاردین» انگليس و مجله «اشپیگل» آلمان داده است كه این اسناد، جزئیاتی از عملیات پنهانی جنگ در افغانستان را افشا می‌کند.

اين اسناد از ماه ژانویه سال ۲۰۰۴ تا ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادي را در بر می‌گیرد و شامل گزارش‌های منتشر نشده از تعداد غیرنظامیان و همین‌طور عملیات پنهان «بگیر یا بکش» کماندوهای آمریکایی علیه رهبران طالبان است.

کاخ سفید گفته است كه سعی نکرده مانع از انتشار این اسناد در رسانه‌ها شود. «رابرت گیبس»، سخنگوی کاخ سفید گفت كه اما از ویکی لیکس خواسته شد اطلاعاتی که ممکن است به نیروهای ارتش آمریکا صدمه بزند پاک شود.

وزارت دفاع آمریکا از اظهارنظر در مورد برخی جزئیات این گزارش از جمله دستیابی طالبان به موشک‌های ضدهوایی حرارت‌یاب خودداری کرد.

پنتاگون می‌گوید كه در حال تحقیق برای یافتن عامل درز این اسناد محرمانه است.

«جولیان اسانج»، بنیان‌گذار پايگاه الكترونيكي ویکی لیکس گفته است که ظاهرا این اسناد نشان‌دهنده ارتکاب جرائم جنگی است اما دادگاه باید در این مورد تصمیم بگیرد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |


روزنامه تيتر روزنامه هاي امروز شنبه 26 تیر 1389
تيتر روزنامه

آزمون دکتري به صورت متمرکز و با حفظ استانداردهاي دانشگاهها برگزار مي شود
مرحله سوم دريافت شماره حساب طرح تحول اقتصادي، از فردا
27 شهيد و بيش از 300 زخمي در 2 انفجار زاهدان

تيتر روزنامه

دريافت 1.3 ميليون اظهارنامه مالياتي از اصناف
وزير رفاه خبر داد: اعلام شماره حساب براي واريز يارانه نقدي در 6 استان ديگر
شهرام اميري: توانستيم بر سيا غلبه کنيم

تيتر روزنامه

مقام معظم رهبري: حيات طيبه در پرتو انس با قرآن محقق مي شود
معاون رئيس جمهور اعلام کرد: دولت الکترونيک با 4100 خدمت
نهاونديان اعلام کرد: بخش خصوصي در محاصره رقابت نابرابر

تيتر روزنامه

فاجعه تروريستي در زاهدان
وساطت موتلفه در مناقشه دولت و بازار
واکنش متکي به ماجراي شهرام اميري

تيترروزنامه ها

پايان اختلاف مالياتي اصناف و دولت
اعتراضات به بي برنامگي در شهرداري تهران
انفجارهاي تروريستي در زاهدان

تيترروزنامه ها

رهبر انقلاب در ديدار شرکت کنندگان مسابقات بين المللي قرآن تاکيد کردند: ارتقاي تاثيرگذاري ملت ايران در پرتو توجه به قرآن
جنايت سياه" سيا" پس از شکست اطلاعاتي
پس از بازگشت به ايران؛ شهرام اميري: سازمان سيا پوشالي است

تيترروزنامه ها

موج محكوميت جنايت تروريستي زاهدان
رهبر انقلاب:حيات طيبه در پترو انس با قرآن محقق مي‌شود
آشوب و ناآرامي در ايرلند شمالي
ابراز نگراني مجدد آيت الله سيستاني از تاخير در شتكيل دولت عراق

تيترروزنامه ها

دو انفجار تروريستي مسجد جامع زاهدان 27 شهيد و 306 زخمي بر جا گذاشت
کاهش 77 درصدي يارانه دولت در بخش حمل و نقل پايتخت معنوي ايران
از سوي کاترين اشتون ارائه شد؛ نامه رسمي 1+5 به ايران براي آغاز مذاکرات هسته اي

تيترروزنامه ها

وام ترکيبي در بازار مسکن
پس از بازگشت به ايران تشريح شد؛ روايت شهرام اميري از جزئيات ربايش
نيمي از اصناف اظهارنامه مالياتي ارائه کردند

تيتر روزنامه ها

زخم تروريسم همچنان بر جان مردم ايران
قشقاوي:اميري با شهروندان آمريكايي معامله نشده است
پايگاه سفر به جزاير جنوب بدون پايانه و اسكله
حكايت تلخ آن يار مهربان

تيتر روزنامه ها

انتقام آمريکا از پيروان امام حسين (ع)
شهرام اميري کرد:پيشنهاد 10 ميليون دلاري براي مصاحبه 10 دقيقه اي با سي ان ان
رئيس شوراي اصناف: اظهارنامه ها تا پايان تيرماه تحويل مي شود

تيتر روزنامه

رهبرانقلاب: در پرتو توجه به قرآن، توان تاثيرگذاري ملت ايران در جهان بيشتر شده است
27 شهيد و 300 مجروح در جنايت تروريستي زاهدان
وزير بازرگاني تشريح کرد: دلايل ناکامي در مديريت بازار گوشت

تيتر روزنامه

ايجاد بانک مشترک نفت ايران- روسيه
آغاز به کار رسمي "سيستم کنترل هوشمند محدوده طرح ترافيک"
اختلافات دو وزارتخانه بر سر سرانه مصرف کالاهاي اساسي

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |

 

 

لو: اسپانيا چند ليونل مسي دارد

 

/همگام با جام‌جهاني2010-آفريقاي‌جنوبي/

لو: اسپانيا چند ليونل مسي دارد

سرمربي تيم ملي فوتبال آلمان به شاگردان جوانش در آستانه جدال با تيم ملي اسپانيا هشدار داد.

به نقل از روزنامه دي‌ولت، يواخيم لو گفت: بازيكنان من بايد بدانند و درك كنند برخلاف جدال با آرژانتين كه تنها يك فوق‌ستاره مثل ليونل مسي داشت، اسپانيا حريفي است كه چندين ليونل مسي دارد و بايد براي اين منظور آمادگي كافي داشته باشند و تدابير لازمه را در زمين اجرا كنند.
اين مربي 50 ساله و خوش‌فكر كه تيمش در بازي نيمه‌نهايي با قهرمان اروپا ديدار خواهد كرد، افزود: در نقطه مقابل با آرژانتين، تيمي با اصول و منطق همچون اسپانيا حريف ما است. رقيبي كه تحت تاثير بازي احساسي نيست و با برنامه‌اي مدون و دقيق، به مبارزه با حريفانش مي‌رود.
وي افزود: اين تيم با مجموعه‌اي از بازيكنان برجسته دو تيم بزرگ اين كشور يعني رئال‌مادريد و بارسلونا،‌ مجموعه‌اي است كامل و پيچيده كه تنها يك سوپراستار همچون ليونل مسي ندارد، بلكه شامل مسي‌هاي بيشماري است.
اين مربي تاكيد كرد: حريف اروپايي ما در دفاع بسيار با ثبات عمل مي‌كند و مقابل اين حريف اجازه نداريم در وقت حمله دچار اشتباه شويم و موقعيت‌ها را بيهوده هدر دهيم. در اين تيم ژاوي و اينيستا موتور محركه هستند كه با حركات ديگر ستارگان تيم از جمله داويد ويا، كارشان تكميل مي‌شود.
او ادامه داد: مقابل دو ستاره خط مياني آنها ماموريت‌هايي به شواين اشتايگر و خديرا مي‌دهيم و انتظار داريم در اين نبرد، هافبك‌هاي ما برنده ميدان شوند.
اين بازيكن تصريح كرد: هر بازي شرايط خاص خودش را دارد. فكر مي‌كنم با بازي مقابل اسپانيا،‌ دوستداران فوتبال جهان بازهم شاهد فينالي زودهنگام باشند، البته در رقابت‌هاي يورو 2008 آنها تيم بهتري نسبت به ما بودند و يك بر صفر در بازي نهايي آلمان را شكست دادند. شايد برخي به اين جدال از ديد انتقام نگاه كنند؛ ولي من دوست ندارم جنبه احساس به بازي دهم و بازيكنانم را تحت تاثير بازي احساسي روانه اين ميدان كنم. بلكه تلاش خواهم كرد همچنان به مانند ديدارهاي قبلي، ‌براساس برنامه مشخص روانه ميدان شوند.
وي در مورد دو مهاجم شاخص دو تيم يعني ميروسلاو كلوزه و داويد ويا اظهار داشت: شكل كار اين دو مهاجم نخبه با هم تفاوت مي‌كند و نبايد با هم قياس كرد. ويا مهاجم گلزني است كه از كناره‌ها خوب حركت مي‌كند و پا به توپ مي شود و در صدد گلزني بر مي‌آيد. ولي كلوزه گلزني است كه بيشتر در عمق و مركز خط دفاع استقرار دارد و بخوبي از فرصت‌هاي كه برايش ساخته مي شود استفاده مي‌كند و در بازي هوايي نيز با تسلط است.
مصاف اين دو تيم صاحب سبك براي عبور به بازي نهايي جام‌جهاني فرداشب مقارن ساعت 23 در ورزشگاه موزس ماباهيدا دوربان انجام خواهد گرفت.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |

 

مربی دانمارک در مس کرمان

 

مسئولان تیم مس کرمان اینبار قصد جذب مربی تیم ملی دانمارک را دارند. سرپرست مس کرمان دلیل سفر مدیرعامل این باشگاه به ارمنستان را مذاکره با مربی سابق تیم ملی دانمارک در دو دوره جام جهانی دانست.

پس از آنکه مسئولان تیم مس کرمان از جذب دیاز مدافع برزیلی 25 ساله در مس کرمان به عنوان بازیکن سابق تیمهای سائوپولوی، ویکتوریکا و اینترناسیونال برزیل خبر دادند، اینبار قصد جذب مربی تیم ملی دانمارک را دارند.

سرپرست تیم مس کرمان، ساسان موسوی دلیل سفر فتح الله نژاد زمانی مدیرعامل این تیم به ارمنستان را مذاکره با این مربی دانسته است و گفته این مربی سابقه مربیگیری در تیم دانمارک در دو جام جهانی دارد.

وی با وجود همراهی این مربی با تیم ملی دانمارک در جام جهانی گفته است، تخصیص این مربی کار در تیمهای پایه است.

موسوی بیان داشته است که این مربی به کرمان می آید تا در خصوص فعالیت تیمهای پایه کرمان نظارت داشته باشد.

وی همچنین از عزیمت مس کرمان به ترکیه در روز هفت تیرماه خبر داد.

در حالی که هر روز از مس کرمان چنین خبرهایی منتشر می شود که به گفته یکی از کارشناسان ورزشی سوابقی از بازیکن برزیلی مس کرمان که گفته می شود بازیکن تیمهای همچون سائوپولوی و اینترناسیونال و ویکتوریای برزیل است در این تیمها یافت نشده است.

مرفاوی نیز طی مصاحبه ای که در جمع خبرنگاران انجام داده است روند جذب بازیکن در مس کرمان را نگران کننده دانسته است و گفته لیست مورد نظر این مربی تاکنون جذب نشده است و در مقابل تعدادی از بازیکنان مس کرمان این تیم را ترک کرده اند.

مدیرعامل مس کرمان نیز در مصاحبه با خبرنگار مهر گفته است بازیکنانی که مس کرمان در فصل جاری جذب کرده است در زمین مسابقه خود را نشان می دهند.

بسیاری از فوتبالدوستان کرمانی و کارشناسان نیز در این میان درحالی که روند جذب بازیکن مس کرمان را در فصل نقل و انتقالات مطلوب نمی دانند منتظر شروع لیگ برتر و بررسی عمکلرد مس کرمان هستند.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |

 

 

دستگیری عضو سازمان منافقین در تهران

 

یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت:چهارشنبه شب ماموران به یک فرد در حوالی میدان رسالت مشکوک می شوند که در بازرسی از وی بیش از 2000 اعلامیه سازمان منافقین با همراه تعدادی از کتب ممنوعه از وی کشف گردید.

این منبع آگاه با بیان این که فرد مزبور در اعترافات اولیه خود به عضویت خود در گروهک منافقین اعتراف کرده ،فرد مزبور تصریح کرده است که تلاش داشته اعلامیه های مزبور را به مناسبت فراخوان این سازمان برای راهپیمایی 22 خرداد و سایر مناسبت ها توزیع کند...../تحلیل:جوان

 
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |

 

 

 

غرب براي ادامه بهانه جويي‌ها سوخت...

سفير سابق ايران در چين:

غرب براي ادامه بهانه جويي‌ها سوخت مورد نظر ما را تامين نمي‌كند


اسرائيل به عنوان يك دولت سايه كه ديدگاه‌هايش براي كشورهاي غربي تعيين‌كننده است اجازه نخواهد داد تا پرونده هسته‌اي ايران روال عادي خود را طي كند.

سفير سابق ايران در چين گفت:كشورهاي غربي حتي اگر بتوانند سوخت مورد نياز ايران را در طول يك سال تامين كنند براي بهانه‌جويي‌هاي بيشتر از انجام آن خودداري خواهند كرد.
جواد منصوري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به مخالفت برخي از كشورهاي غربي و آمريكا با مفاد بيانيه 3جانبه تهران گفت:گروه 1+5 به خصوص آمريكا و اعضاي اروپايي اين گروه توجهي به جنبه‌هاي حقوقي و قانوني پرونده هسته‌اي ايران ندارند ؛ اين كشورها حتي به نظرات و ديدگاه‌هاي خودشان نيز پايبند نيستند و هر زمان كه نظري را ارائه كرده اند اندكي بعد يا از اجراي آن منصرف شده اندو يا اصل وجود آن را انكار كرده اند.
وي تصريح كرد: پرونده هسته‌اي ايران قرباني منفعت‌طلبي كشورهاي اروپايي و آمريكايي شده است.
سفير سابق ايران در چين تاكيد كرد: اسرائيل به عنوان يك دولت سايه كه ديدگاه‌هايش براي كشورهاي غربي تعيين‌كننده است اجازه نخواهد داد تا پرونده هسته‌اي ايران روال عادي خود را طي كند بنابراين بايد گفت بحث‌هايي كه در حال حاضر پيرامون پرونده هسته‌اي ما مطرح مي‌شود بيشتر بهانه‌تراشي و اشكال‌جويي است.
وي خاطرنشان كرد: در صورت پذيرش بيانيه تهران از سوي اعضاي گروه 1+5 ديگر موضوعي براي بهانه‌جويي‌هاي غرب باقي نمي‌ماند و بر همين اساس علي‌الظاهر كشورهاي غربي تمايلي به حل و فصل شدن پرونده هسته‌اي ايران ندارند.
منصوري با اشاره به انتشار نامه اوباما به داسيلوا كه در آن از رئيس‌جمهور برزيل خواسته شده بود به يك توافق اصولي در برنامه هسته‌اي ايران دست پيدا كند اظهار داشت: برزيل با انتشار اين نامه حركت حساب شده‌اي را بر خلاف پيش‌بيني آمريكايي‌ها انجام داد؛ رئيس‌جمهور آمريكا با وجود آنكه در نامه خود بر حل و فصل شدن بحث هسته‌اي ايران تاكيد كرده بود اما در مراجعت داسيلوا از بيانيه تهران انتقاد كرد.
وي متذكر شد: ايران با وجود تمامي كارشكني‌هاي كشورهاي غربي پيام خود را به جهانيان اعلام كرده است و متذكر شده است كه بحث غني‌سازي را همچنان ادامه خواهد داد.
سفير سابق ايران در چين متذكر شد: ما در روزهاي آينده با 2 رويكرد از سوي اعضاي گروه 1+5 مواجه خواهيم شد اگر كشورهاي گروه 1+5 تصميم به مبادله سوخت داشته باشند پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح نخواهد شد و در صورتي كه اين تبادل صورت نگيرد پرونده هسته‌اي كشورمان همچنان در اين شورا مفتوح خواهد ماند...../تحلیل:ایلناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |
nakhon2
این روزها کمتر کسی است که تمایلی به طراحی ناخن و کاشت ناخن نداشته باشند، اکثر بانوان به دلایلی مختلف روی به طراحی ساده ناخن و کاشت آن می آورند، اما شاید برخی از آنها اطلاعاتی در مورد مشکلات بعدی این کار نداشته باشند. همانطور که می دانید، ناخن تاثیر بسیار زیادی در زیبایی ظاهری خانم ها داشته و اصولا کاشت ناخن برای کسانی توصیه می شود که، به هر دلیلی قادر به داشتن ناخن طبیعی نبوده و این امر در زندگی روزمره آنها تاثیر منفی بگذارد. کاشت ناخن اگرچه زیبایی زیادی را به دستان شما هدیه می کند، اما مضراتی نیز با خود به همراه خواهد داشت، در افرادی که به کاشت ناخن از نوع قالبی می پردازند، اولین و مهمترین مشکلی که برای آنها پس از کاشت ناخن به وجود خواهد آمد، فشاری است که بر روی ناحیه سازنده ناخن طبیعی وارد می شود، این ناخن های مصنوعی اغلب بر روی هلال سفید رنگ موجود بر روی ناخن طبیعی قرار می گیرند، و باعث ایجاد فشاری زیاد در آن ناحیه خواهند شد، از این رو پس از مدتی و در دراز مدت سبب تخریب هلال سفید رنگ یا ماتریکس ناخن شده، و منجر به شکننده شدن ناخن و حتی در برخی از موارد توقف رشد ناخن خواهد شد.

مضرات طراحی ناخن
عموما در طراحی ناخن و کاشت آن ریسک عفونت های قارچی و باکتریایی در ناخن ها به شدت بالا می رود، این امر به سبب عدم تنفس بافت ناخن می باشد. نکته مهمی که در کاشت به روش قالبی می توان به آن اشاره کرد، تحریک ناحیه اطراف ناخن و سست شدن اتصال بافت دور ناخن با بخش اصلی و یا همان ناخن می باشد، که این فضای ایجاد شده به راحتی اجازه ورود هر گونه باکتری و قارچی را خواهد داد، که در نتیجه آن بسیاری از افراد مبتلا به نوعی از بیماری ناخن با نام پارونيشيای خواهند شد.
در بسیاری از موارد خانم هایی که به روش های مختلف از کاشت و طراحی ناخن استفاده کرده اند، دچار نوعی از التهاب شده اند، که این التهاب به دلیل واکنش های حساسیتی بدن به چسب و مواد کاشت بوده است. این التهاب، قرمزی و خارش به هیچ یک از درمان های حساسیت پاسخ نداده و فقط با از بین بردن عامل آن که ناخن مصنوعی و مواد کاشت بوده امکان پذیر می باشد. کاشت ناخن علاوه بر هزینه‌های بالایی که دارد حتی اگر با دقت یا لوازم مناسب هم انجام شود بی‌خطر نیست، از این رو از سوی متخصصان پوست و زیبایی، کاشت ناخن به هیچ عنوان توصیه نمی شود. سایر اطلاعات مانند طراحی ناخن با لاک و انواع لاک ناخن  و ناخن مصنوعی در سایر مطالب سایت ما قابل دسترسی است.
برای مشاهده مطالب بیشتر از طراحی ناخن ، آرایش صورت و مد و زیبایی به پورتال خبری و سبک زندگی آریسته مراجعه نمایید .

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |
nakhon2
این روزها کمتر کسی است که تمایلی به طراحی ناخن و کاشت ناخن نداشته باشند، اکثر بانوان به دلایلی مختلف روی به طراحی ساده ناخن و کاشت آن می آورند، اما شاید برخی از آنها اطلاعاتی در مورد مشکلات بعدی این کار نداشته باشند. همانطور که می دانید، ناخن تاثیر بسیار زیادی در زیبایی ظاهری خانم ها داشته و اصولا کاشت ناخن برای کسانی توصیه می شود که، به هر دلیلی قادر به داشتن ناخن طبیعی نبوده و این امر در زندگی روزمره آنها تاثیر منفی بگذارد. کاشت ناخن اگرچه زیبایی زیادی را به دستان شما هدیه می کند، اما مضراتی نیز با خود به همراه خواهد داشت، در افرادی که به کاشت ناخن از نوع قالبی می پردازند، اولین و مهمترین مشکلی که برای آنها پس از کاشت ناخن به وجود خواهد آمد، فشاری است که بر روی ناحیه سازنده ناخن طبیعی وارد می شود، این ناخن های مصنوعی اغلب بر روی هلال سفید رنگ موجود بر روی ناخن طبیعی قرار می گیرند، و باعث ایجاد فشاری زیاد در آن ناحیه خواهند شد، از این رو پس از مدتی و در دراز مدت سبب تخریب هلال سفید رنگ یا ماتریکس ناخن شده، و منجر به شکننده شدن ناخن و حتی در برخی از موارد توقف رشد ناخن خواهد شد.

مضرات طراحی ناخن
عموما در طراحی ناخن و کاشت آن ریسک عفونت های قارچی و باکتریایی در ناخن ها به شدت بالا می رود، این امر به سبب عدم تنفس بافت ناخن می باشد. نکته مهمی که در کاشت به روش قالبی می توان به آن اشاره کرد، تحریک ناحیه اطراف ناخن و سست شدن اتصال بافت دور ناخن با بخش اصلی و یا همان ناخن می باشد، که این فضای ایجاد شده به راحتی اجازه ورود هر گونه باکتری و قارچی را خواهد داد، که در نتیجه آن بسیاری از افراد مبتلا به نوعی از بیماری ناخن با نام پارونيشيای خواهند شد.
در بسیاری از موارد خانم هایی که به روش های مختلف از کاشت و طراحی ناخن استفاده کرده اند، دچار نوعی از التهاب شده اند، که این التهاب به دلیل واکنش های حساسیتی بدن به چسب و مواد کاشت بوده است. این التهاب، قرمزی و خارش به هیچ یک از درمان های حساسیت پاسخ نداده و فقط با از بین بردن عامل آن که ناخن مصنوعی و مواد کاشت بوده امکان پذیر می باشد. کاشت ناخن علاوه بر هزینه‌های بالایی که دارد حتی اگر با دقت یا لوازم مناسب هم انجام شود بی‌خطر نیست، از این رو از سوی متخصصان پوست و زیبایی، کاشت ناخن به هیچ عنوان توصیه نمی شود. سایر اطلاعات مانند طراحی ناخن با لاک و انواع لاک ناخن  و ناخن مصنوعی در سایر مطالب سایت ما قابل دسترسی است.
برای مشاهده مطالب بیشتر از طراحی ناخن ، آرایش صورت و مد و زیبایی به پورتال خبری و سبک زندگی آریسته مراجعه نمایید .

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : toobat |
رپورتاژ
کاشت ناخن چه مشکلاتی برای شخص ایجاد می کند؟
کاشت ناخن چه مشکلاتی برای شخص ایجاد می کند؟
فال حافظ
معرفی سایت اکسپرت سئو و خدمات تیم اکسپرت سئو
سئو یعنی چی ؟
سئو یعنی چی ؟
دانلود موزیک در دهکده موزیک
دانلود موزیک در دهکده موزیک
علت سفر مردم با تورهای لحظه آخری ارزان قیمت کیش تایلند مالزی و دبی
علت سفر مردم با تورهای لحظه آخری ارزان قیمت کیش تایلند مالزی و دبی
استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی
استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی
خرید بلیط چارتر هواپیما
خرید بلیط چارتر هواپیما
چگونه یک آتلیه عروس​ ​و آتلیه عکاسی​​ ​خوب را انتخاب کنیم ؟
چگونه یک آتلیه عروس​ ​و آتلیه عکاسی​​ ​خوب را انتخاب کنیم ؟
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
اتوبار و باربری آریا
اتوبار و باربری آریا
جاذبه های گردشگری ایران و معرفی تور آنتالیا در نوروز 96

لینک های مفید
قفل برقي | فروش مکمل بدنسازی | آموزش عکاسی | لوله بازکنی | اجاره آپارتمان مبله در تهران | رمونه | تالار | شرکت آبنما | آگهی | نازایی | توزیع کننده محصولات آرایشی | یو پی اس ایران | یو پی اس آنلاین | یو پی اس ایران | یو پی اس apc | یو پی اس apc |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.